Kjøpsbetingelser

Du har full returrett ifølge kjøpsloven, men vi returnerer ikke eventuell porto.

Vi tar forbehold om utsolgte varer i nettbutikken, i og med at vi også driver salg over disk i egen forretning.

Vi tar forbehold om mulige feil i opplistingen.
Vi forbeholder oss retten til å avslå kjøp, hvis vi mener det er en berettiget grunn til det.

Vi sender kun ut mot forskuddsbetaling. Ellers kan varene hentes/betales i vår forretning i Mjøndalen.

Vi har 3 dagers betalingsfrist fra faktura er sendt på epost. 

Minimumsalder:
 
For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.

Opplysninger gitt i nettbutikken: 

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.